Archiwum wiadomości

21 oraz 22 listopada odbyła się II Podkarpacka Konferencja “Współczesne problemy procedury podatkowej”.  Odbyła się ona pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji nasi członkowie zabrali głos podczas kilku wystąpień.

26 listopada 2014 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, która została powołana przy Ministrze Finansów, jako organ konsultacyjny.  Zadaniem Rady będzie m.in. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra, jak również przedstawianie propozycji zmian w zakresie prawa podatkowego.  Rada będzie liczyć 25 członków.  W ramach Rady będą działać 4 zespoły problemowe dot.:  podatków bezpośrednich, pośrednich, lokalnych, a także administracji podatkowej, ordynacji podatkowej i egzekucji administracyjnej.  Przewodniczącym Rady został prof. Bogumił Brzeziński.

17 listopada odbędzie się 110. konferencja CDiSP. Tym razem w Łodzi. Tematyka obejmie zmiany w podatkach dochodowych. Podczas konferencji Błażej Kuźniacki zajmie się oceną zgodności polskich unormowań CFC z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zachęcamy do udziału. Wszelkie szczegóły tutaj.

7 listopada w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się konferencja “Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”.  Na konferencji wygłosiliśmy szereg referatów, które zostały również opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.  Poniżej prezentujemy listę tych publikacji, a pobrać ją można w całości tutaj.

7 listopada br. w Kielcach w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego odbędzie się konferencja „Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”. Stowarzyszenie jest partnerem merytorycznym konferencji. Partnerem konferencji jest także Oddział Świętokrzyski Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objęli Marszałek Wojedzwództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas orazTargi Kielce S.A. Referentami na konferencji będą również przedstawiciele Stowarzyszenia. Więcej szczegółów tutaj.

W dniach 3-4 października 2014r. w Zakopanem odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Tegoroczna edycja wydarzenia była współorganizowana przez Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, zaś patronat honorowy nad Konferencją objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

W dniach 3 oraz 4 października br. w Zakopanem odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego. Wkrótce szersze jej podsumowanie. Tymczasem prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Wczoraj zakończyła się kolejna – trzecia już – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego w Zakopanem.  Podczas niej swoje referaty wygłosiło kilkunastu pracowników naukowych oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych.  Poniżej prezentujemy listę referentów, a wkrótce na naszych stronach oraz stronach konferencji (www.konferencjapodatkowa.org) więcej informacji.

3-4 października 2014 r. w Zakopanem odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego pt. “Współczesne problemy prawa podatkowego”. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w charakterze słuchaczy, jak i referentów. Zachęcamy również do przesyłania propozycji swoich wystąpień. Wkrótce wszelkie szczegóły na naszych stronach oraz na www.konferencjapodatkowa.org.