Archiwum wiadomości

13 stycznia Błażej Kuźniacki obronił rozprawę doktorską z prawa podatkowego na Uniwersytecie w Oslo stając się tym samym najmłodszym doktorem z obszaru prawa podatkowego w Norwegii.  Rozprawa doktorska Błażeja nosi tytuł “Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties”.  Serdecznie gratulujemy!

12 grudnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12 w sali Rady Wydziału (0.14) odbędzie się 126. Konferencja podatkowa “Uszczelnianie systemu podatkowego”, organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ.

Na konferencji Błażej Kuźniacki (nasz członek) będzie mówił o CFC rules.

 

Trwa IV Konferencja Prawa Podatkowego organizowana przez podkarpacki oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. “Odpowiedzialność w prawie podatkowym”. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty naszych członków.

Nasi członkowie zostali laureatami kolejnych nagród. Błażej Kuźniacki otrzymał nagrodę norweskiego oddziału Young IFA Network za artykuł “Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation”, który został opublikowany w książce “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy” (Zürich: Schulthess, 2016) pod redakcją Prof. Dr Robert Danon z Uniwersytetu w Lozannie. Michał Wilk został uhonorowany natomiast stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Laureatom serdecznie gratulujemy!

W dniach 7-8 października 2016 r. w Zakopanem odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego.  Wciąż można zgłosić swój udział – zarówno w charakterze referenta, jak i słuchacza.  Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń!  Wszelkie szczegóły dostępne na: www.konferencjapodatkowa.org.

Błażej Kuźniacki (oczywiście nasz członek) otrzymał 2016 IFA President YIN Scientific Award za artykuł “The Need to Avoid Double Economic Taxation Triggered by CFC Rules under Tax Treaties, and the Way to Achieve it” opublikowany w Intertax 2015, nr 12.

To pierwsza nagroda IFA President YIN Scientific Award przyznana Polakowi.  Serdecznie Gratulujemy!