Archiwum wiadomości

8 lutego 2016 roku w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 120. Konferencja podatkowa “Ordynacja podatkowa – ostatnie zmiany”, organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.  Szczegóły tutaj.

Iwona Biernat-Baran i Justyna Zając-Wysocka prezentowały na Tax Days organizowanych przez ELSA Kraków na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Iwona mówiła o ochronie praw podatnika na gruncie Konstytucji, a Justyna o solidarnej odpowiedzialności za uiszczenie podatku VAT.  Tax Days odbyły się 18-20 września.  Więcej szczegółów tutaj.

Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza do udziału w Trzeciej Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. ,,Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym”. Konferencja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. w sali Refektarz, mieszczącej się w budynku Collegium Wróblewskiego przy ulicy Olszewskiego 2 w Krakowie.

Więcej informacji na stronie Konferencji tutaj.

Zakład Prawa Finansowego WPiA UJ oraz Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego organizują Krakowskie Kolokwia Podatkowe.  Pierwsze spotkanie z tej serii odbędzie się 8.01.2016 r. (piątek) o godz. 17:00 w sali nr 316 w budynku przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych problematyką prawa podatkowego serdecznie zapraszamy do udziału.  Aby wziąć udział w spotkaniu, celem zarezerwowania miejsca – prosimy o kontakt z Pawłem Mikułą.

 

Dr Michał Wilk, jeden z naszych członków, został wyróżniony w konkursie Dziennika Gazety Prawnej “Złote Skrzydła”. 

3 grudnia rozstrzygnięta została już ósma edycja tego konkursu. Decyzją kapituły złożonej z ekspertów z dziedziny prawa, zarówno wykładowców jak i praktyków, nagrodzono 4 tytuły, 3 zaś otrzymały wyróżnienie.

Wyróżnienie otrzymał m.in. Michał Wilk w dziedzinie prawa podatkowego za pracę „Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym”.

Więcej na ten temat na stronach Dziennika Gazety Prawnej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 marca 2015 r., sygn. II FSK 212/13 oparł swoje rozstrzygnięcie m.in. na tezach jednego z naszych członków – Błażeja Kuźniackiego. Chodzi o publikację “Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)”, Przegląd Podatkowy, nr 2/2015.

Trwa III Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego” w Baranowie Sandomierskim. Nasi członkowie prezentują!

9 listopada 2015 roku w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 117. Konferencja podatkowa “VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 roku. Przyszłe zmiany”, organizowana przez CDiSP UŁ.  Szczegóły tutaj.

6-7 listopada 2015 r. w Baranowie Sandomierskim odbędzie się III Podkarpacka Konferencja “Współczesne problemy prawa podatkowego”.  Organizowana jest przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego jest partnerem przedsięwzięcia.  Szereg naszych członków przedstawi w swoich prezentacjach niektóre bieżące zagadnienia z zakresu prawa podatkowego.

O szczegółach możesz przeczytać tutaj.

Po raz czwarty w dniach 11-12 września 2015 r. odbyła się w Zakopanem Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego współorganizowana przez Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Podobnie jak w ubiegłych latach wydarzenie stało się okazją do przedstawienia przez doktorantów wyników swoich badań naukowych, a także stanowiło formę przygotowania do publicznej obrony prac doktorskich prelegentów. W ramach pierwszego dnia konferencji odbyły się panele dyskusyjne następujące po referatach poszczególnych uczestników.