Archiwum wiadomości

Już niedługo – na początku lipca w Krakowie odbędzie się międzynarodowa szkoła prawa organizowana przez ELSA Kraków.  Cykl wykładów i warsztatów będzie dotyczył międzynarodowego prawa podatkowego, a także podatku VAT oraz podatku akcyzowego.  Nasze Stowarzyszenie jest partnerem przedsięwzięcia.  W jego trakcie Karolina Tetłak oraz Justyna Zając-Wysocka poprowadzą wykłady, a Paweł Mikuła będzie jurorem podczas Moot Court.  Wszelkie szczegóły na lawschoolcracow.pl oraz na www.facebook.com/lawschoolcracow.

Artykuł Błażeja Kuźniackiego znalazł się na aktunalnej na 2015 r. liście bibliograficznej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Nardowego Banku Polskiego.  Chodzi o artykuł Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2015).

Już po raz czwarty – tym razem w dniach 11-12 września 2015 r. – w Zakopanem odbędzie się konferencja doktorantów prawa podatkowego. Głównym celem tego wydarzenia jest umożliwienie doktorantom i doktorom zajmującym się naukowo tematyką podatkową, prezentacji ich prac badawczych oraz wymiana doświadczeń na szerszym forum. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa – zarówno w charakterze referenta, jak i uczestnika.

Jesteśmy dumni z tego, że artykuł Błażeja Kuźniackiego “EEA Exemption from Norwegian CFC rules” opublikowany zeszłym roku w norweskim periodyku podatkowym “Skatterett” (nr 3/2014) został nominowany do nagrody na “najlepszy artykuł naukowy 2014 roku” przez norweskie wydawnictwo “Universitetsforlagets”. Spośród 37 nominacji najlepszy artykuł zostanie wybrany na początku czerwca 2015 r.

11 maja 2015 roku w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Bojarskiego 3, Audytorium E) odbędzie się 116. Konferencja podatkowa “Bliska i odległa przyszłość Ordynacji podatkowej. Nowelizacja obecnej i założenia nowej Ordynacji podatkowej”, organizowana przez CDiSP UŁ oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK.

Więcej informacji na stronach CDiSP.

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje 28 kwietnia 2015 r. konferencję “Wybrane problemy opodatkowania sektora bankowego”. Spotkanie służyć ma wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie zagadnień podatkowych budzących największe wątpliwości w tym zakresie. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, praktycy oraz pracownicy nauki.

W dniach 1-3 lipca 2015 r. w Spale odbędą się VIII Letnie Warsztaty Doktoranckie pod hasłem przewodnim: „Czy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych można mówićo gwarancjach procesowych?”. Organizatorami Warsztatów będą tym razem Zakład Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ.

ELSA Poland zaprasza na szkołę letnią międzynarodowego prawa podatkowego.  Odbędzie się ona w dniach 5-12 lipca 2015 r.  Cykl zajęć i wykładów poświęcony będzie międzynarodowemu prawu podatkowemu, podatkowi VAT oraz podatkowi akcyzowemu.  Nasze Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą tą inicjatywę.  Wciąż można składać aplikację do udziału.  Szczegóły tutaj: lawschoolcracow.pl oraz na facebook fanpage.