Archiwum wiadomości

19-20 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu odbędzie się doktoranckie seminarium dotyczące międzynarodowego oraz europejskiego prawa podatkowego.  Podczas seminarium można przedstawić wyniki swoich badań oraz poddać je pod dyskusję naukowców z różnych europejskich ośrodków.  Termin na zgłoszenia upływa 15 kwietnia.

14 marca w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia.  Podczas obrad odbyła się szeroka, intensywna dyskusja na temat dalszych kierunków naszej działalności.  Jednym z tych kierunków jest szerokie otwarcie na członkostwo młodych naukowców ze wszystkich ośrodków akademickich.  Dlatego też jeszcze serdeczniej zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Jesteśmy dumni z tego, że nasza członkini – Justyna Zając-Wysocka – zajęła III miejsce w rankingu Gazety Prawnej najlepszych doradców podatkowych w kategorii spory sądowe.  Serdecznie gratulujemy.  A ze szczegółami polecamy zapoznać się tutaj.

Europejskie Stowarzyszenie Profesorów Prawa Podatkowego organizuje coroczny konkurs na plakat prezentujący tezy badań doktorantów w zakresie prawa podatkowego. Wciąż jest czas, aby nadsyłać propozycje na tegoroczną edycję konkursu. Szczegóły tutaj.

14 marca 2015 r. w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.  W przypadku zainteresowania szczegółami – prosimy o kontakt.

Centrum Prawa Polskiego zaprasza na konferencję Czesko-Polska Komparatystyka Prawna 2015.  Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są „Nowe wyzwania i aktualne problemy prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i Polsce“. Konferencja odbędzie się w Brnie w dniach 13-15 marca 2015 r.  Organizatorzy zapraszają do składania zgłoszeń.  Szczegóły tutaj.

W najnowszym Przeglądzie Podatkowym ukazał się artykuł Błażeja Kuźniackiego pt. “Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD”. Więcej o publikacji tutaj.

Uniwersytet wiedeński zaprasza do składania aplikacji (do 15 lutego) na trzyletni program doktorancki w zakresie międzynarodowego opodatkowania działalności gospodarczej (Doctoral Program in International Business Taxation). Więcej szczegółów tutaj.

Już jakiś czas temu pojawiła się nowa publikacja z wkładem naszych członków.  Mowa o książce pod redakcją Iwony Ramus “Obrót powszechny i gospodarczy.  Problemy podatkowoprawne”.

13 maja 2015 r. odbędzie się III seminarium doktoranckie dot. podatków pośrednich – tym razem w Durham w Wielkiej Brytanii.  Organizatorzy – jak co roku – zapraszają studentów studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe związane są z podatkami pośrednimi.  Aplikacje należy przesyłać do 1 marca 2015 r.