13 stycznia Błażej Kuźniacki obronił rozprawę doktorską z prawa podatkowego na Uniwersytecie w Oslo stając się tym samym najmłodszym doktorem z obszaru prawa podatkowego w Norwegii.  Rozprawa doktorska Błażeja nosi tytuł “Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties”.  Serdecznie gratulujemy!