Zarząd Stowarzyszenia

Iwona Biernat-Baran (prezes)

dr Paweł Mikuła (wiceprezes)

dr Michał Wilk (sekretarz)

Patryk Prus (dyrektor finansowy)

dr Agnieszka Franczak

dr Aleksander Słysz

Komisja Rewizyjna

Piotr Jastrzębski

dr Marcin Rymaszewski

Justyna Zając-Wysocka

Pozostali członkowie

Sylwia Adamczyk

dr Izabela Andrzejewska-Czernek

dr Adam Bartosiewicz

Agnieszka Brodowicz

Agnieszka Chamera

Maciej Dudzic

dr hab. Hanna Filipczyk

Klaudia Głazowska

Magdalena Górska

Joanna Hammer

dr Michał Jędrzejczyk

Marcin Kantorek

dr Katarzyna Knawa

Łukasz Koba

Elżbieta Kozielec

Dominika Kupisz

dr Błażej Kuźniacki

Mateusz Langer

dr Ireneusz Nowak

Mateusz Maślanka

Marta Olowska

dr Marta Papis

Wiktor Podsiadło

Michał Potyrała

Alicja Sarna

Piotr Skalimowski

Marek Słupczewski

Irena Talarczyk-Stępnik

Radomir Szaraniec

dr Karolina Tetłak

Paweł Wójciak