Zapraszamy wszystkich naukowo zainteresowanych prawem podatkowym do tego, aby dołączyli w poczet członków naszego Stowarzyszenia. Aby zostać jego członkiem, należy wypełnić poniższy formularz aplikacyjny oraz przesłać go (wraz ze wskazanymi w aplikacji załącznikami) na adres Stowarzyszenia pocztą tradycyjną (ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków).

Do formularza aplikacyjnego powinny być załączone rekomendacje przyjęcia wyrażone przez 2 aktualnych członków Stowarzyszenia. Po otrzymaniu prawidłowej aplikacji, Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków w ciągu 1 miesiąca.

Formularz aplikacyjny