Trwa IV Konferencja Prawa Podatkowego organizowana przez podkarpacki oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pt. “Odpowiedzialność w prawie podatkowym”. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty naszych członków.

Karolina Tetłak: “Odpowiedzialnoś podatkowa osoby pozostającej we wspólnym pożyciu”;

Marcin Rymaszewski: “Konsekwencje naruszenia zasady bezpośredniości dowodowej”;

Magda Górska: “Sankcje w prawie francuskim”;

Justyna Zając-Wysocka: “Odpowiedzialność karna oraz karnoskarbowa ofiar zorganizowanej przestępczości podatkowej”;

Paweł Wójciak: “Retrospektywne działanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania”;

Paweł Mikuła: “(Ukryte) sankcje w prawie podatkowym”.