Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego
ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

KRS 0000536907
NIP 6762483520
REGON 360548331

Numer rachunku bankowego (BGŻ): 94 2030 0045 1110 0000 0402 7890

kontakt@sdidpp.pl