X Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego zorganizowana (jak co roku) przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ za nami.  Podczas tegorocznej edycji swoje referaty wygłosiły m.in. Karolina Tetłak (nt. “Gmina i jej jednostki organizacyjne jako podatnik VAT”) oraz Justyna Zając-Wysocka (nt. “Konieczność wykazywania i badania statusu podatnika, jako warunek weryfikacji prawidłowości rozliczeń VAT w świetle orzecznictwa TSUE”). Więcej na stronie konferencji.