Iwona Biernat-Baran i Justyna Zając-Wysocka prezentowały na Tax Days organizowanych przez ELSA Kraków na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Iwona mówiła o ochronie praw podatnika na gruncie Konstytucji, a Justyna o solidarnej odpowiedzialności za uiszczenie podatku VAT.  Tax Days odbyły się 18-20 września.  Więcej szczegółów tutaj.