Poniżej znajduje się spis publikacji naszych członków (autorstwo i współautorstwo).

Publikacje można przeglądać uporządkowane wg:

> autora          > tematyki

 

 

Iwona Biernat-Baran

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) [w:] red. Iwona Ramus, “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne Wydawnictwo Adam Marszałek 2014 PIT
Glosa do wyroku NSA z 22 grudnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 1372/10 – skutki braku dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012 Postępowanie podatkowe

 

 

Maciej Dudzic

Klucze odniesienia kosztów wspólnych do przychodów opodatkowanych i zwolnionych na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Toruński Rocznik Podatkowy 2015 CIT
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a zasada suwerenności państwa w sprawach podatkowych Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 międzynarodowe
Przegląd prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014 międzynarodowe

 

 

 

Dominika Kupisz

Nie każde odszkodowanie dla pracownika jest zwolnione z PIT Rzeczpospolita 2015 PIT
Fiskus ukarze za niezłożenie sprawozdania Rzeczpospolita 2015 PIT
Untaxed settlement American Investor 2015 PIT
Ugoda i odszkodowanie dla pracownika, czy należy się podatek Gazeta Finansowa 2015 PIT
Ugoda z pracownikiem a podatek PIT Personel i zarządzanie 2015 PIT
Nawet 35 tys. zł kary od fiskusa za brak sprawozdania skarbowego Dziennik Gazeta Prawna 2015 PIT
Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń Rzeczpospolita 2015 PIT
Infrastruktura kolejowa zwolniona z podatku od nieruchomości Dziennik Gazeta Prawna 2015 podatki lokalne
Podatek od nieruchomości: zwolnienie dla infrastruktury kolejowej Rzeczpospolita 2015 podatki lokalne
Od 2015 kara grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego do US Home&Market 2015 PIT
Pracownik nie zapłaci PIT za profilaktykę zdrowotną Orzecznictwo Podatkowe 2015 PIT
NSA korzystnie o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej Gazeta Finansowa 2015 podatki lokalne
NSA korzystnie o zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej Home&Market 2015 podatki lokalne
Samochód służbowy do celów prywatnych Personel i zarządzanie 2015 PIT
You can drive my car! American Investor 2015 PIT
Jak optymalizować opodatkowanie dochodów menedżerów Personel i zarządzanie 2016 PIT

 

 

Błażej Kuźniacki

The need to avoid double economic taxation triggered by
CFC rules under tax treaties, and the way to achieve it
Intertax 2015 międzynarodowe
CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law WU
International Taxation Research Paper Series via SSRN
2015 międzynarodowe
Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (III) Wątpliwości związane z objęciem podmiotowym zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (II) Status podatkowy spółek tworzących PGK – trzy różne rezultaty interpretacyjne Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (I) Naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach
kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwośc
Europejski Przegląd Sądowy 2015 międzynarodowe
Unequal tax treatment of CFCs towards domestic
partnerships, economic double taxation, exchange of tax information and future
developments of the Norwegian CFC rules
Skatterett 2014 międzynarodowe
EEA exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett
2014, No. 3. The best tax law article in tax law published in Norway in 2014 and
because of that it was being nominated for the price “The Article of the Year” of
the Universitetsforlagets.
Skatterett 2014 międzynarodowe
Tax treaty exemption from Norwegian CFC rules Skatterett 2014 międzynarodowe
Poland – Branch Report”, in IFA (ed.),
Qualification of taxable entities and treaty protection, Cahiers de droit fiscal
international, Vol. 99b
 IFA Congress in Mumbai, Indie 2014 międzynarodowe
Komentarz do art. 10 oraz 19, in A. Mariański, M.Wilk,
B.Kuźniacki, D. Jaszczak, A, Nowak, Podatek dochodowy od osób prawnych
Wolter Kluwer Polska 2014 CIT
The Service PE Concept in Light of the Poland-Norway
Income Tax Treaty
European Taxation 2014 międzynarodowe
Five Commentaries to the CJEU’s judgments in cases: C-
254/97 Société Baxter, C-39/04 Laboratoires Fourier, C-451/05 ELISA, C-72/09
Rimbaud and C-384/09 Prunus”, in Nykiel, W., Zalasiński, A., Orzecznictwo
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz
The CJEU’s Case Law in Tax Cases 2014 międzynarodowe
Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z
wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej
Monitor Podatkowy 2014 CIT
Dubious Taxable Status of Polish Tax Capital Groups Tax Notes International 2013 międzynarodowe
Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study
of CFC rules
International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences 2013 międzynarodowe
Pozytywne indywidualne interpretacje podatkowe z
negatywnymi skutkami w kontekście stosowania umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Pozytywne interpretacje mogą mieć negatywne skutki Rzeczpospolita 2013 ogólne
Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek
komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie
opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza
Przegląd Podatkowy 2013 międzynarodowe
Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules Przegląd Podatkowy 2013 międzynarodowe
Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano-
montażowych w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu
budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
wzorowanych na Modelu Konwencji OECD
Monitor Podatkowy 2013 międzynarodowe
Sustainable Development in Poland and Anti-Avoidance
Provisions: the Rationale for Introducing CFC Rules into the Polish Tax Law
System”, in “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development:
Alternative Models in Central and Eastern Europe
Colletion of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar at the European Parliament, Brussels, 2012 międzynarodowe
Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych
jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez
wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych
Toruński Rocznik Podatkowy 2012 międzynarodowe
Wprowadzenie do problematyki opodatkowania
„kontrolowanych spółek zagranicznych
Ekonomia i prawo 2012, t. 8: Procesy integracyjne i
dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 2
2012 międzynarodowe
Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie
kontrolowanych spółek zagranicznych
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012 międzynarodowe
Tax optimization of dividend payments – selected
methods
PTE Toruń Working Papers 2012 międzynarodowe
Proces harmonizacji prawa spółek w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2012 międzynarodowe
Komentarz do wyroku TS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie C438/09 Dankowski Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011 międzynarodowe
Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku
dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami
Jurysdykcja Podatkowa –
Dodatek Specjalny, Nr 2/2011
2011 międzynarodowe
Comparative interpretation of the law in the
case law of the CJEU in tax matters – commentary on the CJEU judgment of 5th May,
2011 in case C 384/09 Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux
European Judicial Review 2011 międzynarodowe
Tax on stopovers for tourist purposes
imposed only on operators whose tax domicile is outside the territory of an
autonomous region of a Member State – commentary on the ECJ judgment of 17
November 2009 in case C-169/08 Regione Sardegna”.
European Judicial Review 2011 międzynarodowe
Tax avoidance
through using of controlled foreign companies
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011 międzynarodowe
Norwegian jurisprudence of the Supreme Court
creating a legal doctrine against tax avoidance – Orzecznictwo Norweskiego Sądu Najwyższego tworzące
doktryny prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania
Tax Law Quarterly 2010 międzynarodowe
Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance
on International Level – Treaty Shopping jako mechanizm unikania opodatkowania
na poziomie międzynarodowym
Kwartalnik Prawa
Podatkowego
2010 międzynarodowe
Ogólna charakterystyka zasad prawnych
obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym
Problemy Prawa Prywatnego
Międzynarodowego, Volume VII
2010 międzynarodowe
Wykorzystanie oaz podatkowych Edukacja Prawnicza 2010 międzynarodowe
Predications of Norwegian Supreme Court as a Solution Between
Inconsistency of Norwegian Internal Law With EEA Law – Example From Insurance
Law
Injuria 2009 międzynarodowe
Jak LPP unika podatków Forbes 2014 międzynarodowe
Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Bunty podatkowe jako historyczne przykłady unikania opodatkowania Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Irlandia jako specjalistyczna oaza podatkowa Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Pojęcie oazy podatkowej, listy oaz podatkowych. Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez uzyskanie statusu rezydenta podatkowego kraju będącego oazą podatkową Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie spółek rotacyjnych Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Optymalizacja podatkowaz wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Malty Edukacja Prawnicza (publikacja elektroniczna) międzynarodowe
Optymalizacja podatkowaz wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Cypru http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/optymalizacja-podatkowa-z-
wykorzystaniem-jurysdykcji-podatkowej-cypru.html
międzynarodowe
Holandia jako specjalistyczna oaza podatkowa http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/holandia-jako-specjalistyczny-raj-
podatkowy.html
międzynarodowe
Zmniejszenie obciążeń podatkowych
poprzez transfer zysków
http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/zmniejszenie-obciazen-podatkowych-
poprzez-transfer-zyskow.html
międzynarodowe
Klasyfikacja rajów podatkowych http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/klasyfikacja-rajow-podatkowych.htm międzynarodowe

 

 

Mateusz Langer

Fiskalne instrumenty wspierania działalności gospodarczej w Polsce, w: Czesko-Polska Komparatystyka Prawna 2013 2013 finanse publiczne
Ekonomiczno-prawne bariery i ograniczenia w zarządzaniu długiem publicznym jednostek samorządu terytorialnego, w: Zarządzenie i rynek pracy, red. A. Krzysztofek, A. Przybyłka AT Wydawnictwo 2014 finanse publiczne
Pojęcie państwowego długu publicznego – spory doktrynalne z perspektywy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia, red. K. Błażuk, P. Czernicki, I. Krzemińska Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2014 finanse publiczne
Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014 finanse publiczne
Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014 finanse publiczne
Aspekty podatkowe podziału spółek kapitałowych w Polsce, w: e-publikacja XLIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Koła Naukowe szkołą twórczego myślenia, red. J.A. Pawłowicz, E. Szafranko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2015 finanse publiczne
Formalizacja etyki w administracji finansowej rękojmią prawidłowego gospodarowania groszem publicznym, w: Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki, red. M. Buszko, D. Krupa, D. Sadłakowski Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 finanse publiczne
Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka 2015 finanse publiczne
Postępowanie upadłościowe jako rezylientny element systemu przeciwdziałania niewypłacalności samorządu terytorialnego w Polsce, w: Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, red. W. Miemiec Wolters Kluwer business 2015 finanse publiczne
Zasada adekwatności środków do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Próba reinterpretacji rozpowszechnionego ujęcia, w: Samorząd terytorialny w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, red. J. Wantoch-Rekowski Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2015 finanse publiczne

 

 

Anna Marzec

Zastosowanie zasady jednokrotności opodatkowania w obrocie wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą” – publikacja pokonferencyjna– pt. „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu do Unii Europejskie – doświadczenia i perspektywy” pod red. P. Stanisławiszyna,T. Nowaka WoltersKluwer 2012 Podatek akcyzowy
Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami Jurysdykcja Podatkowa 2011 CIT
Przegląd artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego opublikowanych w czasopismach polskich od lipca do grudnia 2010 r. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011 ogólne
Wykładnia językowa w prawie podatkowym – prymat czy wyłączność? Kwartalnik Prawa Podatkowego 2011 ogólne
Określenie zobowiązania podatkowego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku Toruński Rocznik Podatkowy 2011 ogólne

 

 

Paweł Mikuła

Choroba może zwolnić członka zarządu z odpowiedzialności Orzecznictwo Podatkowe 10/2008 2008 ogólne
Czy konieczny jest certyfikat rezydencji przy wypłacie odsetek za granicę? Orzecznictwo Podatkowe 2/2009 2009 CIT
Czy konieczny jest certyfikat rezydencji przy wypłacie odsetek za granicę? Interpretacje Podatkowe 2009 CIT
Czy można odliczyć VAT od zaniechanych inwestycji? Orzecznictwo Podatkowe 4/2009 2009 VAT
Od darmowych świadczeń spółka może zapłacić podatek Rzeczpospolita, Dobra Firma 2009 CIT
Czy można odliczyć VAT od zaniechanych inwestycji? Interpretacje Podatkowe 2009 VAT
Czy otrzymanie nieodpłatnego poręczenia jest opodatkowane? Orzecznictwo Podatkowe 5/2009 2009 CIT
Czy pożyczka od znajomego bez odsetek jest opodatkowana? Orzecznictwo Podatkowe 7/2009 2009 CIT
Wymogi dokumentacyjne zastosowania stawki 0% dla WDT Monitor Podatkowy 7/2010 2010 VAT
Transakcja oszukańcza a prawo do odliczenia podatku naliczonego – komentarz do wyroku WSA w Szczecinie z 15.7.2010 (I S A/Sz 258/10) Monitor Podatkowy 11/2010 2010 VAT
Przepisy wprowadzające nowe stawki VAT – problem intertemporalny Monitor Podatkowy 3/2011 2011 VAT
Komentarz do orzeczenia WSA w Warszawie z 8.02.2011 r., III Sa/Wa 1331/10 “Rozstrzygnięcia dotyczące formy dowodów dokonania WDT nie były przedmiotem uchwały 7 sędziów NSA w sprawie zakresu dowodów niezbędnych do zastosowania stawki 0%” Monitor Podatkowy 3/2011 2011 VAT
Substancja mająca właściwości lecznicze, lecz niewpisana do rejestru leków, nie może korzystać z preferencyjnej stawki VAT Monitor Podatkowy 7/2011 2011 VAT
Konsekwencje niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców olejów opałowych Orzecznictwo Podatkowe 9/2011 2011 Akcyza
komentarz do Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 grudnia 2011 r., IPTPP1/443-695/11-7/IG – “Stawki VAT dla usług wydawania dokumentacji medycznej” Prawo i Podatki 4/2012 2012 VAT
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 2011 r. (II FSK 1372/10 – znaczenie certyfikatu rezydencji Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 3(121)/2012 2012 CIT
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz 2014. Legalis Online. Legalis Online 2013 CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych.  Komentarz 2014. Wydawnictwo Beck 2014 CIT
Zastosowanie klauzuli dobrej wiary w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.  Wybrane Zagadnienia” w: Iwona Ramus (red.), “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne”. 2014 VAT
Treść ponad formą? Niektóre uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego obowiązków formalnych w opodatkowaniu VAT w “Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim” 2014 VAT
Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TSUE dotyczącym VAT Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2/2014 2014 VAT
Zasada proporcjonalności w podatku od wartości dodanej – analiza orzecznictwa TSUE Toruński Roczniku Podatkowym 2014 2014 VAT
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz 2016. Legalis Online. Legalis Online 2016 CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych.  Komentarz 2016. Wydawnictwo Beck 2016 CIT

 

 

Patryk Prus

Rozliczenie straty stałego zakładu przez podmiot krajowy. Przyczynek do badań nad wykładnią prounijną [w:] red. Iwona Ramus “Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne” Wydawnictwo Adam Marszałek 2014 międzynarodowe
Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – konsekwencje w zakresie podatków i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych [w:] red. Magdalena Górska, Katarzyna Zapała, “Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”, Wydawnictwo WSEPiNM 2014 ogólne
Interpretacja indywidualna jako instrument zarządzania bezpieczeństwem podatkowym podmiotów gospodarczych [w:] red. M. Kwieciński, R. Bełdzikowski „Bezpieczeństwo Publiczne. Wybrane problemy teorii i praktyki WSFiP, 2013 ogólne
Sukcesja ochrony prawnej wynikającej z pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego [w:] red. T. Famulska „Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw 2013 ogólne
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku, sygn. akt II FSK 460/10 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2012 CIT

 

 

Marcin Rymaszewski

Czy zajęcie zabezpieczające może przerwać bieg terminu przedawnienia? Monitor Podatkowy 2008 ogólne
Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym Przegląd Podatkowy 2009 Postępowanie podatkowe
Problemy dowodowe w zakresie eksportu towarów Monitor Podatkowy 2012 Postępowanie podatkowe/VAT
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 PIT/CIT
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012 r. (I FSK 555/11) – doręczenie w postępowaniu podatkowym Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 Postępowanie podatkowe
Przesłuchanie strony w postępowaniu podatkowym Toruński Rocznik Podatkowy 2013 Postępowanie podatkowe
Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 VAT
Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 Postępowanie podatkowe
Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014 Postępowanie podatkowe

 

 

Piotr Skalimowski

Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej Toruński Rocznik Podatkowy 2011 ogólne
Granice między wykładnią prokonstytucyjną a bezpośrednim stosowaniem przepisów Konstytucji – uwagi na tle uchwały Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r. Palestra 2013 ogólne

 

 

Karolina Tetłak

Olympic Tax Law” [w:] Dimitrios P. Panagiotopoulos (red.) Sports Law. Lex Sportiva – Lex Olympica and Sports Jurisdiction Experience –  Development & Perspective 2015 międzynarodowe
Sociological Justification for Non-Taxation of Sports Heroes” [w:] Dikaia Chatziefstathiou and Andrea Kathryn Talentino (eds) Sporting Boundaries, Sporting Events and Commodification Oxford: Inter-Disciplinary Press 2015 międzynarodowe
Taxation of entertainers and sportspersons, [w:] Richard Vann (ed.) Global Tax Treaty Commentaries 2015 międzynarodowe
Przesłanki opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości” [w:] B. Jaworska-Dębska (red.) Dobre prawo – sprawne rządzenie 2015 międzynarodowe
Immunitet podatkowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego [w:] Krzysztof Wróbel (red.) Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa 2015 międzynarodowe
Legislacja na żądanie” – patologie w procesie stanowienia prawa podatkowego na przykładzie zwolnień fiskalnych dla międzynarodowych imprez sportowych [w:] Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część piąta CH Beck 2014 międzynarodowe
Finansowanie sportu ze środków publicznych CH Beck 2014 międzynarodowe
Taxation of International Sportsmen IBFD 2014 międzynarodowe
Nieprawidłowości w rozporządzeniu w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z EURO 2012. [w:] Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta CH Beck 2013 ogólne
Problemy stanowienia prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, [w:] Karolina Tetłak (red.) Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru 2013 ogólne
Countering Tax Avoidance in the Provision of Personal Services in the United Kingdom and Poland LAP Lambert 2013 międzynarodowe
Taxation of Athletes Participating in the Olympic Games Under Article 17 of the OECD Model Tax Convention LAP Lambert 2012 międzynarodowe
Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych Oficyna Prawa Polskiego 2012 międzynarodowe
Hanna Litwińczuk (red.) Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe Oficyna Prawa Polskiego 2009 międzynarodowe
Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences IBFD 2009 międzynarodowe
Taxation of international artistes and sportsmen in Poland [w:] Xavier Oberson (ed.) International taxation of artistes & sportsmen Schulthess 2009 międzynarodowe
Prawo finansowe Oficyna Prawa Polskiego 2012 ogólne
Tax charges in the FIFA corruption scandal GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT Przegląd Podatkowy 2015 VAT
The French tax dumping for sports mega-events: fiscal exemption for UEFA EURO 2016 and beyond GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
Comments on selected 2014 updates on art. 17 of the OECD Model Tax Convention GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2015 międzynarodowe
The 2014 update to art. 17 of the OECD Model Tax Convention GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
The Constitutional Review of the 2014 World Cup Law by the Brazil’s Federal Supreme Court GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
UK tax breaks for the 2014 Commonwealth Games in Glasgow EUROPEAN TAXATION 2013 międzynarodowe
Sochi 2014 Olympic Tax Legislation EUROPEAN TAXATION 2014 międzynarodowe
UK tax breaks for the 2013 Champions League final EUROPEAN TAXATION 2013 międzynarodowe
Russian anti-tax law for the 2014 Sochi Olympic Games GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2014 międzynarodowe
The taxpayer as the unofficial sponsor of the London 2012 Olympic Games THE INTERNATIONAL SPORTS LAW JOURNAL 2013 międzynarodowe
Podatkowe aspekty piłkarskich mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 ROCZNIK NAUKOWY AWFiS 2012 ogólne
Host city contract as a basis for tax exemption for major sporting events: towards privatization of sports tax law? GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Poland: Tax planning for incoming professional team sports players GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Spain to win EURO 2012 for tax reasons if the boycotted final is moved to Poland GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 2012 międzynarodowe
Podatkowy interes reprezentacji Hiszpanii w przeniesieniu finału EURO 2012 do Polski BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH 2012 międzynarodowe
The tax regime for UEFA EURO 2012 GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2012 międzynarodowe
Poland: Comparative survey on VAT, sports and sports accommodations GLOBAL SPORTS LAW AND TAXATION REPORTS 2011 VAT
Tax Treatment of Team Performances under Art. 17 of the OECD Model Convention WORLD TAX JOURNAL 2010 międzynarodowe
Darowizna na rzecz klubu sportowego działającego w lidze zawodowej Przegląd Podatkowy 2008 PIT/CIT
Zapłata podatku przez osobę trzecią Przegląd Podatkowy 2007 ogólne
Spółki giełdowe – płatnik podatku od dywidend uzyskiwanych przez osoby fizyczne? Monitor Podatkowy 2007 CIT
Glosa do wyroku ETS z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04 Axel Kittel przeciwko Belgii oraz Belgia przeciwko Recolta Recycling SPRL Przegląd Podatkowy 2007 VAT
Czy nieświadomy uczestnik „karuzeli podatkowej” może odliczyć VAT? – glosa do wyroku ETS z 21 lutego 2006 r. w sprawie Optigen Prawo i Podatki 2006 VAT
Opodatkowanie dochodu z majątku wspólnego małżonków Moinotr Podatkowy 2006 PIT

 

 

Michał Wilk

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce Wolters Kluwer 2016 ogólne
The practical protection of taxpayers’ fundamental rights – Polish National Report IFA Cahiers 2015 Volume 100B 2016 międzynarodowe
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce Wolters Kluwer 2016 ogólne
Polskie prawo podatkowe 2015 ogólne
Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014 2015 międzynarodowe
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym Wolters Kluwer 2015 międzynarodowe
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ODDK 2015 PIT
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2015 CIT
Taxation and development [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapport polonais. XIXe Congrès International de Droit Comparé Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego 2014 międzynarodowe
Tendencje rozwojowe prawa podatkowego [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), ogólne prawa podatkowego Wyd. Fundacja CDiSP 2014 ogólne
Europejskie prawo podatkowe [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe Agent PR 2014 międzynarodowe
Uprzednie porozumienia cenowe [w:] W. Nykiel, D. Strzelec (red.), Podmioty powiązane Wolters Kluwer 2014 CIT
Turysta i gospodarka turystyczna – fuga terminologiczna [w:] pr. zb. pod red. G. Gołembskiego i A. Niezgody, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2014 ogólne
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2014 CIT
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej Wolters Kluwer 2014 Postępowanie podatkowe
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ODDK 2014 PIT
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2014 CIT
Komentarz do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-282/07 État belge – SPF Finances v. Truck Center SA, Zb. Orz. 2008, s. I-10767 [w:] Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych. Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Komentarz do wyroku TS z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie C-164/90MuwiBouwgroepBVv. Staatssecretaris van Financiën, ECR 1991 [w:] Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych. Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Komentarz do wyroku TS z dnia 13.10.1992 r. w sprawie C-50/91 CommerzCreditBank AG – Europartner v. Finanzamt Saarbrücken, ECR 1992,s.I-5225 [w:]Orzecznictwo TS UE w sprawach podatkowych Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Komentarz do wyroku TS z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Firma ING.AUER- DieBausoftwareGmbHv. FinanzamtFreistadtRohrbachUrfahr, Zb. Orz. 2007, s. I-9689 [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych Wolters Kluwer 2014 międzynarodowe
Polskie prawo podatkowe Difin 2013 ogólne
Poland: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company [w:] M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (red.), ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012 2013 międzynarodowe
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2013 CIT
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ODDK 2012 CIT
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2012 CIT
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wolters Kluwer 2011 CIT
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 Przegląd Podatkowy 2015 międzynarodowe
Swoboda przepływu kapitału w stosunkach z państwami trzecimi – glosa do wyroku TS z 10.04.2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Europejski Przegląd Sądowy 2015 międzynarodowe
Międzynarodowy wynajem siły roboczej a zjawisko nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Przegląd Podatkowy 2014 międzynarodowe
Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2014 PIT/CIT
Obniżenie ceny sprzedaży wskutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus a korekta przychodów należnych w podatku dochodowym od osób prawnych, Przegląd Podatkowy 2013 CIT
Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych przez przedsiębiorców na lokatach bankowych Monitor Podatkowy 2013 PIT/CIT
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia Kwartalnik Prawa Podatkowego 2013 CIT
Wydatki na przystosowanie lokali użytkowych do potrzeb najemcy jako koszty uzyskania przychodów, Przegląd Podatkowy 2012 PIT/CIT
Sukcesja podatkowa spadkobierców – umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym a prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie poniesionych przez spadkodawcę Monitor Podatkowy 2012 ogólne
Podstawa opodatkowania usługi leasingu w podatku od towarów i usług a ubezpieczenie jej przedmiotu. Glosa do uchwały NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10), Monitor Podatkowy 2011 VAT
Glosa do wyroku C-494/03 Senior Engineering LEX 2011 międzynarodowe
Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law Studi Tributari Europei 2010 międzynarodowe
Glosa do wyroku ETS C-48/07 w sprawie État belge – Service public fédéral Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA LEX 2010 międzynarodowe
Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14.10.2008, III SA/Wa 826/08 Monitor Podatkowy 2009
Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 2009 PCC
Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009 międzynarodowe
Składki na ubezpieczenie OC menadżerów – aspekty podatkowe Prawo i Podatki 2009 CIT
 Environmental Taxation in Europe and for Europe. National Report Poland,  (Raport dla Uniwersytetu Bolońskiego dotyczący systemu podatków ekologicznych w Polsce) 2014 międzynarodowe
Jak ustalić rezydencję? Rzeczpospolita 2013 międzynarodowe
Ustanowienie służebności gruntowej – skutki podatkowe www.wieszjak.pl 2012 CIT
Dyskryminacyjne traktowanie dywidend wypłacanych z innych krajów Wspólnoty było niedopuszczalne Rzeczpospolita 2011 międzynarodowe
Kiedy tablice reklamowe (billboardy) podlegają podatkowi od nieruchomości?, www.wieszjak.pl 2011 podatki lokalne
Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę VAT? www.wieszjak.pl 2011 VAT
Zwrot opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Wymiar i pobór opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Stawki opłaty skarbowej Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer 2010 podatki lokalne
Połączenie spółek metodą łączenia udziałów a uproszczony sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy „Biuletyn e-rachunkowość”, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=1635 2010 CIT
Obrót energetycznymi wyrobami akcyzowymi na gruncie nowej ustawy o podatku akcyzowym Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość 2009 Podatek akcyzowy
Opodatkowanie VAT premii pieniężnych wypłacanych aptekom przez firmy farmaceutyczne Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość 2008

 

 

Justyna Zając-Wysocka

Prawo do odliczenia VAT-u od zakupu usług wynajmu samochodów Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 VAT
Praktyczne problemy związane z pierwszym zasiedleniem Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 VAT
Służebność przesyłu – ujęcie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w księgach rachunkowych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2011 CIT
Sprzedaż wierzytelności trudnych na gruncie VAT i podatku dochodowego od osób prawnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT/CIT
Moment ujęcia wstępnej opłaty leasingowej w kosztach uzyskania przychodów Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 CIT
Czy outsourcing usług ubezpieczeniowych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT – analiza problemu na gruncie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT
Zasady ujmowania faktur korygujących przychody w podatku dochodowym od osób prawnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 CIT
Odpowiedzialność byłych członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 ogólne
Zakup licencji w ramach importu usług – moment powstania obowiązku podatkowego Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2012 VAT
Komornik jako płatnik na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Skutki użyczenia nieruchomości na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 CIT/VAT
Dokumentowanie wykonania usług niematerialnych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Różnice kursowe przy rachunku walutowym Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Refakturowanie usług a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w świetle wyroków sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a prawo podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 PIT/CIT
Stosowanie procedury VAT marża przez biura podróży w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania marży ujemnej, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Moment dokonania dostawy towarów i wykonania usługi a „nowy” obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2013 VAT
Warunki zwolnienia z podatku od towarów i usług kształcenia zawodowego niezgodne z prawem europejskim Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 VAT
Spory o zasady refakturowania usług w 2014r Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 VAT
Skutki podatkowe zapłaty „odstępnego” za rozwiązanie umowy najmu i sprzedaży nakładów w obcym środku trwałym Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 PIT/CIT
Praktyczne aspekty „elektronicznej” nowelizacji ordynacji podatkowej Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 ogólne
Odszkodowanie dla pracownika nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2014 PIT
Crowdfunding a podatki – dokapitalizowanie pomysłu często bez podatku Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Doradztwo Podatkowe 2015 CIT
Teoretyczne i praktyczne aspekty kwalifikacji oraz opodatkowania świadczeń złożonych w podatku od towarów i usług Toruński Rocznik Podatkowy 2015 VAT