Błażej Kuźniacki właśnie uruchomił swój blog o transgranicznych aspektach opodatkowania!  Zapraszamy do lektury: blazejkuzniacki.pl.