Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 marca 2015 r., sygn. II FSK 212/13 oparł swoje rozstrzygnięcie m.in. na tezach jednego z naszych członków – Błażeja Kuźniackiego. Chodzi o publikację “Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)”, Przegląd Podatkowy, nr 2/2015.