15-16.04.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe (II edycja) organizowane przez Studenckie Koło Naukowego Prawa Podatkowego na WPiA UMK.

Podczas konferencji poruszone zostaną bieżące kontrowersje z zakresu podatku PIT, CIT oraz VAT. W trakcie wydarzenia nastąpi również ogłoszenie wyników konkursu na glosę do wyroku w sprawie podatkowej.

Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK. Patronat merytoryczny nad Konferencją zgodził się objąć Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński. Inicjatywa została również objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK Dr hab. Arkadiusza Lacha.

Zamiarem organizatorów jest poruszenie niszowych tematów z zakresu VAT, PIT, CIT. Abstrakty oceniane będą pod kątem doboru „ciekawostek”, nowości w zakresie danego podatku. Mile widziane będą zagadnienia budzące kontrowersje oraz takie, o których niewiele się mówi. Przewidziany czas na wystąpienie wynosi 15 minut. Każda osoba, która wygłosi referat na Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający ten fakt.

Wszelkie informacje umieszczane będę na stronie internetowej Koła, oraz na profilu koła na facebook’u:

– www.sknpp.umk.pl

– web.facebook.com/events/1096861777013229/

W razie jakichkolwiek pytań, Organizatorzy proszą o kontakt mailowy (studenckieforumpodatkowe@gmail.com), lub przez profil SKNPP na facebook’u.

Możliwe jest zgłoszenie swojego udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz abstraktu:

– w objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia pojedyncza)

– formularze zgłoszeniowe prosimy wysłać na adres mailowy: studenckieforumpodatkowe@gmail.com

– zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 marca 2016 r. do godziny 23:59.

Uczestników biernych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 8 kwietnia 2016 r. Dla zgłoszonych uczestników przewidziane zostały certyfikaty potwierdzające fakt uczestnictwa biernego w konferencji.

Formularze zgłoszeniowe zostaną zamieszczone na stronach wydarzenia do końca lutego 2016 r.

Udział czynny i bierny w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu, wyżywienia ani zakwaterowania związanych z uczestnictwem w Konferencji.

Rozpoczęcie konferencji jest planowane na 15 kwietnia 2016r. o godz. 10:00.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń i wysokiego poziomu abstraktów, Organizator przewiduje możliwość wygłoszenia prelekcji także 16 kwietnia 2016r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy (studenckieforumpodatkowe@gmail.com), lub przez profil SKNPP na facebook’u