Działania Stowarzyszenia wspiera Rada Naukowa powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W jej skład wchodzą:

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – jako przewodniczący Rady

prof. dr hab. Leonard Etel

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

prof. dr hab. Adam Nita

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

prof. dr hab. Agnieszka Olesińska