Trwa III Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego” w Baranowie Sandomierskim. Nasi członkowie prezentują!

dr Karolina Tetłak: “Zasady postępowania podatkowego a rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika”

Marcin Rymaszewski: “Naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy a zasada sprawiedliwości proceduralnej”

Magdalena Górska: “Opodatkowanie działalności gospodarczej we Francji”

Piotr Jastrzębski: “>>Ciężar dowodu<< w postępowaniu podatkowym”

Paweł Mikuła: “Najnowsze kierunki w orzecznictwie dotyczące VAT”

Justyna Zając-Wysocka: “Próba ustalenia zakresu opodatkowania usługi turystyki w ustawie o VAT – konieczność czy mrzonka”

Iwona Biernat-Baran: “Dochody nieujawnione. Ocena nowych regulacji”.

Paweł Wójciak: “Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w spółce kapitałowej – podatkowe aspekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”