Wczoraj, 9 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia.  W trakcie obrad wybrano nowy Zarząd w składzie: Iwona Biernat-Baran (prezes), Paweł Mikuła (wiceprezes), Michał Wilk (sekretarz), Patryk Prus (dyrektor finansowy), Agnieszka Franczak (członek), Aleksander Słysz (członek).

Członkowie zdecydowali również o zmianie nazwy Stowarzyszenia.  Od wczoraj nazywamy się: Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego.