Wczoraj odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.  Na Zgromadzeniu omówiliśmy kierunki jego działania na najbliższy rok, jak również wybraliśmy nowy Zarząd oraz uzupełniliśmy skład Komisji Rewizyjnej.  Prezesem Zarządu pozostała dotychczasowa prezes Iwona Biernat-Baran, a wiceprezesem pozostał nadal Paweł Mikuła.  Sekretarzem została wybrana Elżbieta Kozielec, a członkami Zarządu zostali wybrani również Agnieszka Chamera oraz dr Michał Wilk.