W ten czwartek o 16.45 na WPiA UW gościnny wykład Błażeja Kuźniackiego “Projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) i wpływ jego implementacji na system podatkowy w Polsce: wybrane zagadnienia”. Lipowa 4, s. 1.2.  Zapraszamy!