dr Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy i radca prawny, współwłaścicielka Tax Harmony Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach bezpośrednich (CIT i PIT), ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń e-commerce.

Koordynuje różnorodne projekty prawno-podatkowe, w tym restrukturyzacje działalności gospodarczej, przeglądy podatkowe i postępowania przed organami podatkowymi. Doświadczenie zdobywała w firmach konsultingowych (Big4), a także dużych kancelariach prawno-podatkowych.

Aneta pracuje także naukowo - jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji dotyczących prawa podatkowego, w tym artykułów, glos, monografii, podręcznika akademickiego i komentarzy do ustaw podatkowych.

Występuje jako prelegentka podczas konferencji i szkoleń w Polsce i za granicą, uczestniczy w projektach naukowo-badawczych. Współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Fundacją CDiSP.

W 2018 r. otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Podatek od wyjścia”. Jest też laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.