dr hab. Błażej Kuźniacki

Doktor Błażej Kuźniacki, radca prawny, Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC obecnie koncentruje się na strategicznym doradztwie podatkowym, kontrowersjach podatkowych i polityce podatkowej w zakresie opodatkowania dochodu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii unijnych i międzynarodowych. Jest pasjonatem stosowania nowych technologii do prawa. Doktor Kuźniacki jest również naukowcem współpracującym z Amsterdam Centre for Tax Law na University of Amsterdam na stanowisku Senior Research Fellow oraz Academic Supervisor w ramach projektu Cashless Payment Methods, Online Platformy and Digital Technologies such as artificial intelligence (AI) and blockchain oraz z Uczelnią Łazarskiego na stanowisku Adiunkta badawczego, angażując się głównie w globalne projekty dotyczące demarkacji między planowania podatkowym a abuzywnością. W latach: 2017-2018 realizował międzynarodowe badania naukowe na pełnoetatowym stanowisku Post-doctorate Research Fellow na Singapore Management University; 2018-2019 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; 2018-2010 współpracował z podmiotami z sektora prywatnego i publicznego w zakresie strategicznego doradztwa podatkowego oraz realizował pełno-etatowy kontrakt naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Oslo w Norwegii. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa (IAAIL), członkiem-założycielem Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego w Polsce i członkiem zespołu Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Doktor Kuźniacki jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa (IAAIL) i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Prawa Podatkowego. Jest autorem ponad 80 publikacji o zasięgu krajowym i globalnym oraz pełni funkcję recenzenta w “Intertax”. Regularnie wygłasza prelekcje na konferencjach i seminariach, m.in. na Uniwersytecie w São Paulo (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Warszawskim, SGH w Warszawie, Uniwersytecie w Lund, Uniwersytecie w Oslo, czy też Uniwersytecie w Lizbonie oraz prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych, sędziów oraz strategów biznesowych i podatkowych głównie z tematyki nadużycia prawa podatkowego w podatkach dochodowych w ujęciu holistycznym (krajowym, międzynarodowym, unijnym i globalnym).