Rada Naukowa

Działania Stowarzyszenia wspiera Rada Naukowa powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W jej skład wchodzą:

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – jako przewodniczący Rady

prof. dr hab. Leonard Etel

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

prof. dr hab. Adam Mariański

prof. dr hab. Adam Nita

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

prof. dr hab. Agnieszka Olesińska

Partnerzy

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook  Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl