Błażej Kuźniacki nagrodzony!

Jeden z naszych członków-założycieli, dr hab. Błażej Kuźniacki, prof. Uczelni Łazarskiego oraz badacz naukowy zafiliowany z Centrum Sztucznej Inteligencji i Zarządzania Danymi na Singapurskim Uniwersytecie Zarządzania, otrzymał w tym roku International Fiscal Association (IFA) Mitchell B. Carroll Prize (więcej o tej nagrodzie tutaj). Nagrodę otrzymuje raz na rok tylko jedna osoba na świecie poniżej 40 roku życia za pracę naukową zajmującą się międzynarodowym prawem podatkowym i opublikowaną w języku angielskim (preferowany), niemieckim lub francuskim. Profesor Kuźniacki otrzymał tę nagrodę za monografię pt. „Beneficial Owner in International Taxation” opublikowaną w sierpniu 2022 r. przez wydawnictwo Edward Elgar (link do publikacji znajduje się tutaj). Nagroda cieszy tym bardziej, że po raz pierwszy otrzymał ją naukowiec z Polski od początku jej przyznawania, tj. od 1948 r. Przyznanie Mitchell B. Carroll Prize profesorowi Kuźniackiemu potwierdza, że „klasyczne” tematy z międzynarodowego prawa podatkowego są ponadczasowe i nie znają granic oraz mają bardzo duże znaczenie nie tylko dla nauki, ale i dla praktyki prawa podatkowego. Niewątpliwie jednym z takich tematów jest właśnie koncepcja beneficial ownership na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych.

Gratulujemy i zachęcamy do lektury nagrodzonej monografii!

Partnerzy

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook  Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl