Alicja Sarna

  • Szefowa Zespołu Postępowań Podatkowych MDDP
  • Najlepszy w Polsce ekspert w zakresie postępowań podatkowych według Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2020)
  • Specjalizuje się w prowadzeniu najbardziej skomplikowanych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w Polsce dotyczących wszystkich rodzajów podatków
  • Reprezentowała klientów lub uczestniczyła w wielu przełomowych lub nagradzanych branżowo postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Ma szerokie doświadczeniu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego
  • Współautorka licznych publikacji, m.in.: „Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom II”, „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” oraz „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018” oraz „Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2017”
  • Wykładowca na studiach podyplomowych z prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego, a także studiach II stopnia doradztwo podatkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Tags