dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, a także prelegentka na wielu konferencjach. Badania naukowe koncentrują się głównie wokół tematyki ochrony praw podatnika. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członkiem International Fiscal Association, członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz członkiem kolegium redakcyjnego Kwartalnika Doradca Podatkowy.