dr Aleksander Słysz

Aleksander prowadzi badania naukowe, które za przedmiot mają m.in. przyszłość prawa podatkowego, technologie prawnicze (legal tech), naruszenia praw podatników oraz społeczno-gospodarcze przyczyny uchwalania ustaw podatkowych. Jest autorem monografii oraz szeregu artykułów dotyczących prawa podatkowego, a także członkiem organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem badań naukowych. Swoja pracę doktorską poświęcił problemowi stosunku prawa podatkowego do korzyści z czynności, które stanowią czyny zabronione lub mają charakter działań naruszających normy innych gałęzi prawa i normy moralne. Aktualnie pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Aleksander jest doradcą podatkowym, partnerem w Gardens Tax & Legal, który specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji na rynku nieruchomości, zarówno w obrocie prywatnym jak i profesjonalnym oraz w reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Zajmuje się również problematyką unikania podwójnego opodatkowania przez osoby fizyczne, rozwiązywaniem problemów podatkowych jakie pojawiają się w postępowaniach upadłościowych i transakcjach dotyczących wyodrębnionych części przedsiębiorstw, a także wybranymi „małymi’ podatkami.

https://orcid.org/0000-0003-4826-3726