dr Ireneusz Nowak

Doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: Administracja i Prawo) oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ; starszy specjalista w CDiSP oraz współpracownik Fundacji CDiSP; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, a w szczególności postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw jednostki.