dr Izabela Andrzejewska Czernek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Stowarzyszenia od roku 2018 i IFA od roku 2014. W roku 2020 powołana na koordynatora IFA YIN Polska. Specjalizuje się w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, a doświadczenie zdobywała pracując w spółkach doradztwa podatkowego, dużych kancelariach prawnych i na uniwersytetach. Aktualnie na stanowisku partnera w kancelarii Vinci & Vinci. Jest autorką lub współautorką 10 publikacji książkowych na tematy z zakresu prawa podatkowego, a także autorką wielu publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej i mediach elektronicznych.

LI: https://www.linkedin.com/in/izabela-andrzejewska-czernek-822801a/

IFA Polska/Informacja o YIN: http://www.ifa.org.pl/yin

Vinci&Vinci: https://www.linkedin.com/company/vinci-vinci/?viewAsMember=true