Marek Słupczewski

Marek Słupczewski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego pt. Dobra wiara w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych napisał pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK. Praca zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zdobywca tytułu najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa. Autor oraz współautor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa podatkowego, członek Zespołu Redakcyjnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Od wczesnych lat studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich oraz jako korespondent sądowy. Aktualnie jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz współtworzy zespół Kancelarii CONSEIL®. Jest mediatorem w Centrum Mediacji CONSEIL®.