dr Mateusz Langer

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa budżetowego i finansów publicznych. Istotny segment jego naukowych dociekań stanowią również wybrane aspekty prawa podatkowego, wśród których pierwszoplanową pozycję zajmują ustrojowe aspekty podatków.

Jego prace naukowe wyróżniają się pewnym wzorcem uprawiania refleksji ogólnej nad prawem, łącząc wątki filozoficznoprawne par excellence i teoretycznoprawne ze szczegółową dogmatyką prawa finansowego.