dr Michał Wilk

Sekretarz

Michał jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w Gardens Tax & Legal, twórcą podcastu „Dzień Dobry Podatki”. Michał łączy pracę doradczą z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP. Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji podatkowych (książek, artykułów, komentarzy).

Tags