dr Paweł Mikuła

Wiceprezes

Doktor nauk prawnych (UJ), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Jest Partner Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe, gdzie odpowiada za część praktyki podatków pośrednich.

Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż oraz duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w podatku VAT.

Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i profesjonalnych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Wykładowca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Rady Programowej czasopisma "Kazus Podatkowy", recenzent dla międzynarodowego naukowe periodyka podatkowego Wolters Kluwer Intertax.

Koncentruje swoje zainteresowania naukowe wokół problematyki formalizmu prawa podatkowego, zasady proporcjonalności w prawie podatkowym, podatku VAT oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Wskazany jako jeden z 4 rekomendowanych czołowych doradców podatkowych w Polsce w kategorii VAT w 15. rankingu firm doradztwa podatkowego organizowanego przez Rzeczpospolitą.

Tags