dr Paweł Mikuła

Wiceprezes

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem nt. formalizmu prawa podatkowego), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym – zwłaszcza w podatku VAT, problematyce ogólnopodatkowej, postępowaniu podatkowym oraz w innych podatkach.

Jest Partner Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe, gdzie odpowiada za część praktyki podatków pośrednich.  Pełni rolę zaufanego doradcy dla dużych przedsiębiorstw, którym pomaga zminimalizować uciążliwości związane z rozliczaniem podatków pośrednich, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo i sprawność działania oraz wyniki.

Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż (automotive, air/defense, heavy industry, consumer, e-commerce) oraz dla podmiotów z sektora publicznego: od przeglądów podatkowych, przez zabiezpieczenie dużych zwrotów podatkowych, regularyzacje rozliczeń, po ustawienie sposobu rozliczenia oraz procedur podatkowych.

Autor lub współautor kilku publikacji książkowych (w tym monografii na temat obowiązków formalnych i dokumentacyjnych w prawie podatkowym), ponad 30 publikacji o tematyce podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i profesjonalnych.

Wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Wykładowca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wykładowca gościnny na Uniwersytecie w Amsterdamie (Niderlandy) oraz na Uniwersytecie w Lund (Szwecja).

Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Rady Programowej czasopisma "Kazus Podatkowy", recenzent dla międzynarodowego naukowego periodyka podatkowego Wolters Kluwer Intertax, cykliczny komentator orzecznictwa TSUE w sprawach VAT dla Wolters Kluwer Highlights & Insights on Eruopean Taxation, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki obowiązków formalnych w prawie podatkowym, zasady proporcjonalności w prawie podatkowym, podatku VAT oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wskazywany jako jeden z najlepszych specjalistów w zakresie podatku VAT w Polsce:

  • wyróżniony jako jeden z czołowych rekomendowanych doradców podatkowych w Polsce w kategorii VAT w 15. rankingu firm doradztwa podatkowego organizowanego przez Dziennik Rzeczpospolita (za 2020);
  • wyróżniony na II miejscu w XVI rankingu firm i doradców podatkowych Gazety Prawnej wśród "topowych doradców podatkowych w 2021 r." w Polsce w kategorii VAT (za 2021 r.);
  • wyróżniony na I miejscu jako najlepszy ekspert VAT w Polsce w 16. Rankingu firm doradztwa podatkowego organizowanego przez Dziennik Rzeczpospolita (za 2021 r.);
  • wyróżniony na II miejscu w XVII rankingu firm i doradców podatkowych Gazety Prawnej wśród "topowych doradców podatkowych w 2022 r." w Polsce w kategorii VAT (za 2022 r.);
  • wyrózniony na I miejsciu jako najlepszy ekspert VAT w Polsce w 17. Rankingu firm doradztwa podatkowego organizaowanego przez Dziennik Rzeczpospolita (za 2022 r.).

Linki do mediów społecznościowych: pawelmikula.pl

Tags