Kim Jesteśmy

Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego powstało w 2014 r. w Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę. Do marca 2019 r. nosiło nazwę Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Zrzesza ono ludzi, których naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problematyki prawa podatkowego. Założycielami Stowarzyszenia byli doktoranci prawa podatkowego z różnych ośrodków akademickich kraju.

Stowarzyszenie ma dwa zasadnicze cele: integracja osób naukowo zainteresowanych prawem podatkowym oraz refleksja nad prawem podatkowym. Stowarzyszenie realizuje swoje funkcje m.in. poprzez działalność naukową, dydaktyczną i szkoleniową.

Do swojego grona zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy wspierają nasze cele. Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie stanie się platformą integrującą doktorów, doktorantów oraz inne osoby, które chcą pracować na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego.

Partnerzy

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook  Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl