Organizacja i zgłoszenia

Szczegóły organizacyjne oraz zgłoszenie

Poniżej znajdują się szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy. Strona będzie aktualizowana sukcesywnie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

dr Agnieszka Franczak (franczak@uek.krakow.pl)

dr Paweł Mikuła (pawel.mikula@gmail.com)

 • Konferencja odbędzie się w hotelu Radisson Blu Zakopane.
 • Konferencja rozpocznie się 7.10.2022 r. ok. godz. 10:00, a zakończy 8.10.2022 r. ok. godz. 17:00.
 • Obecnie otwarte są zgłoszenia na konferencję do wyczerpania miejsc.  Zalecamy zatem jak najszybszą rejestrację, gdyż liczba miejsc jest ograniczona i nie możemy gwarantować uczestnictwa w konferencji.
 • Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na tej stronie.  Wypełnienie formularza nie gwarantuje możliwości uczestnictwa, a jest jedynie deklaracją chęci uczestnictwa.  Po wypełnieniu formularza należy oczekiwać dalszych informacji od organizatorów, a w braku takiej informacji – prosimy o kontakt z organizatorami.
 • Opłata konferencyjna dla członków Stowarzyszenia wynosi: (informacja zostanie uzupełniona wkrótce).
 • Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi: (informacja zostanie uzupełniona wkrótce).
 • Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji, 1 nocleg w pokojach dwuosobowych albo w pokoju jednoosobowym – w zależności od dostępności, śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja w hotelu.
 • Dodatkowe zarezerwowane noclegi w hotelu będą musiały być opłacone bezpośrednio przez uczestnika w recepcji hotelu.
 • Można wskazać w formularzu zgłoszeniowym wcześniejszą lub późniejszą datę przyjazdu lub wyjazdu.  Jeżeli taka informacja zostanie wskazana w formularzu, organizatorzy przekażą taką deklarację hotelowi, a reszta formalności – łącznie z wpłatą za dodatkowe noce – powinny być załatwione już bezpośrednio pomiędzy hotelem a uczestnikiem.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać chęć wygłoszenia referatu podczas konferencji.
 • Organizatorzy w miarę możliwości taką chęć uwzględnią i poinformują chętnych o tym, czy istnieje możliwość wygłoszenia danego referatu (w zależności od tematyki oraz dostępnego czasu na referaty).
 • Jeżeli referent chciałby podczas swojego wystąpienia korzystać z prezentacji wyświetlanej przez rzutnik, to wówczas prosimy o jej dostarczenie przed rozpoczęciem konferencji na nośniku pendrive lub przesłanie przez e-mail do organizatorów.  Prezentacja powinna być w formacie Microsoft PowerPoint (w innych formatach może być wówczas, gdy do odtwarzania nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie).
 • Wszystkie szczegóły organizacyjne będą sukcesywnie aktualizowane na tej stronie.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji

Aby zgłosić swój udział w konferencji – wypełnij poniższy formularz.  Wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa.  Gdy wypełnisz i wyślesz formularz, oznacza to, że odnotowaliśmy chęć Twojego uczestnictwa.  W sprawie wszelkich dalszych szczegółów (dostępność miejsca, potwierdzenie możliwości uczestnictwa, wysokość opłaty konferencyjnej) będziemy się z Tobą kontaktować poprzez e-mail podany w formularzu.  Jeżeli nie dostaniesz żadnych informacji zwrotnych w ciągu kilku dni – prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Wypełniając formularz przyjmujesz do wiadomości następujące informacje związane z ochroną danych osobowych:

 1. Administratorem Pani / Pana Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie.
 2. Twoje dane osobowe, podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane w celu realizacji prac związanych z konferencją.
 3. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi prowadzącemu hotel, w którym odbędzie się konferencją, sponsorom konferencji albo podmiotom zapewniającym obsługę techniczną konferencji.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Partnerzy

  Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

   Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - facebook Stowarzyszenie Naukowe Prawa Podatkowego - linkedIn

  ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
  e-mail: stowarzyszenie@snpp.pl